Kovová komorná plastika

Kovová komorná plastika je odvodená z mojej medailérskej a plaketovej tvorby.
Vznikla odlievaním reliéfu bez pozadia, čiže bez základnej plochy. Ohýbaním, či natáčaním časti figúr vznikli voľné priestorové plastiky.

Strany | Sites


Návštevná Kniha | GuestBook

Home > Kovová komorná plastika