Art Gallery Goliaš

Slovo autora

Aj keď je táto galéria virtuálna, diela sú skutočné. Existujú v materiálovej podobe. Sú to moje zhmotnené sny, túžby, city, lásky, nenávisť, môj život. Každé umenie je vlastne virtuálny obraz skutočnosti. Obraz, socha, báseň, divadlo to nie je reálny život. Krv na scéne, či na plátne nemá krvnú skupinu. Má iba červenú farbu. Umenie môže klamať, podvádzať svojimi vlastnými prostriedkami. Človek je však rád podvádzaný.

Aj keď je internet najmodernejším prostriedkom komunikácie, radšej by som Vás pozval do svojej galérie, k svojim skutočným dielam.

Neovládam mobil, počítač, internet. Ja vlastne nedokážem to čo Vy, neviem si nájsť ani túto svoju webovú galériu. Všetko za mňa robia moji modernejšie založení príbuzní, môj syn a moja žena.

Ja som vytvoril diela a odfotil som ich. Podľa mňa však ani najprofesionálnejšia fotografia nenahradí skutočné dielo. Preto všetko, čo tu vidíte alebo ešte len uvidíte je len virtuálna reprodukcia. Nedotknete sa diela, nepoťažkáte jeho váhu, či ľahkosť a ak neuvediem rozmery, nezistíte ani ich veľkosť. Na druhej strane máte možnosť zväčšovania až do detailných štruktúr. Tak sa dá dielo vnímať len pod lupou.

Preto Vás vítam a prajem nejaký zážitok. Príjemný či nepríjemný, slabý alebo silný, krátky či dlhý, končiaci alebo pokračujúci....

Každá sekunda Vášho času je pre mňa honorárom. Každé zverejňovanie sa je rizikom pre autora. Buď bude vypískaný alebo odmenený potleskom.


Autor

Home > O mne